Status : Offline

طلوع


وقتی که دلتنگ می شم و همراه تنهایی می رم

داغ دلم تازه میشه

زمزمه های خوندنم وسوسه های موندنم با تو هم اندازه میشه !

قد هزار تا پنجره تنهایی آواز میخونم

دارم با کی حرف میزنم ؟

نمیدونم نمیدونم !

این روزا دُنیا واسه من از خونه ـمون کوچیک تره

کاش می تونستم بخونم قد هزار تا پنجره

طلوع من طلوع من ! وقتی غروب پر بزنه موقع رفتن منه


حالا که دلتنگی داره رفیق تنهاییم میشه کوچه ها نارفیق شدن

حالا که میخوان شب و روز به همدیگه دروغ بگن ساعت ها هم دقیق شدن !


طلوع من طلوع من ! وقتی غروب پر بزنه موقع رفتن منه

گزارش تخلف
بعدی